Contact Us
Chongqing Anran Gas Technology Co Ltd
Tel: +86-23-6858-405
E-Mail: globalsales2013@gmail.com
thiết bị khí đốt tự nhiên trạm xăng, cơ sở vật chất khí làm sạch, thùng vận chuyển khí, và đơn vị lưu trữ khí
Natural gas filling station equipment

Trùng Khánh ANRAN CÔNG NGHỆ GAS CO., LTD., Được thành lập vào tháng Sáu năm 2005 tại thành phố Trùng Khánh, đô thị thứ tư của Trung Quốc, đã được tham gia trong các ứng dụng nhiên liệu sạch bao giờ từ khi thành lập của chúng tôi.

Bắt đầu với phần khí tự nhiên, cho những năm này, chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị và phụ tùng về / liên quan đến trạm tiếp nhiên liệu khí tự nhiên cho nhiều nước và khu vực, chẳng hạn như Pakistan, Myanmar, Bangladesh, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Uzbekistan, và như vậy. Chúng tôi có kinh nghiệm trong và đủ điều kiện cho việc thiết kế và đóng gói các trạm CNG / L-CNG / LNG tiếp nhiên liệu đầy đủ theo ...